Author Topic: PBX: Asterisk centrales  (Read 6929 times)

CheapConnect

  • Administrator
  • Gebruiker
  • Posts: 273
    • View Profile
PBX: Asterisk centrales
« on: 07 Nov 2013, 09:40:09 »
Er zijn veel apparaten op de markt die gebaseerd zijn op de Asterisk Open Source VoIP centrale. De diverse fabrikanten hebben de basis gebruikt en daarmee hun eigen product ontwikkeld. Het komt regelmatig voor dat men na het instellen van een dergelijke centrale niet kan bellen of niet gebeld kan worden. Vaak ligt de oorzaak onder meer in de standaard registratie van Asterisk onder de zogenaamde "s-extension".

De manier waarop Asterisk zich registreert op ons systeem is terug te vinden in het bestand sip.conf van uw Asterisk-systeem. U hoort daar het volgende te vinden:

register => 1234:password@sip_proxy/1234

Het enige wat in- en uitbellen nog in de weg kan staan zijn dial-plans en volledige registratie. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de registratie deels lukt - maar doordat STUN aanstaat, de registratie NIET compleet correct is. De asterisk-centrale kan dus niet gebeld worden, terwijl deze WEL geregistreerd lijkt te zijn.
Voorbeelden van FOUTE registraties:

Contact sip:from-trunk@10.40.50.60
Contact sip:s@10.40.50.60


Asterisk naam
De naam 'asterisk' is een zogenaamde gereserveerde naam binnen ons platform. In de sip.conf staat een entry die er zo uit ziet:

useragent=asterisk

Deze kunt u bijvoorbeeld aanpassen naar:

useragent=uwnaamPBX


Voorbeeld instellingen CheapConnect

[cheapconnect]
type=friend
qualify=no
username=telefoonnummer
secret=wachtwoord
insecure=very
host=sip.cheapconnect.net
port=5060
context=from-trunk

register => telefoonnummer:wachtwoord@sip.cheapconnect.net/telefoonnummer